FAQ

Czy mogę wziąć udział w Konkursie nie będąc uczniem szkoły muzycznej lub studentem uczelni muzycznej?
Nie. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które aktualnie są uczniami szkół muzycznych II stopnia lub studentami wydziałów wokalnych uczelni muzycznych. W Konkursie nie mogą startować absolwenci szkół i uczelni muzycznych, osoby uczące się prywatnie bądź studenci innych uczelni.

Jak będą wyglądać preselekcje w przypadku dużej liczby zgłoszeń do Konkursu?
Wyłącznie w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń do Konkursu, organizatorzy dokonają oceny zgłoszeń i na podstawie nadesłanych biografii artystycznych, przebiegu edukacji i dotychczasowych osiągnięć wybiorą osoby dopuszczone do udziału w Konkursie.

Czy pieśń kompozytora polskiego napisana w oryginale do tekstu w języku innym niż polski może zostać uznana za pieśń polską?
Utwór wybrany przez uczestnika do wykonania jako obowiązkowa pieśń polska musi być utworem skomponowanym w oryginale do tekstu w języku polskim. Pieśń napisana do tekstu w języku innym niż polski, nawet jeśli to utwór kompozytora polskiego (np. pieśni do poezji Catulle’a Mend?sa op. 22 Ignacego Jana Paderewskiego), uznana jest za pieśń obcojęzyczną.