Kategorie

Informujemy, że w Konkursie mogą brać udział uczniowie klas śpiewu solowego szkół muzycznych II stopnia oraz studenci studiów licencjackich i magisterskich wyższych uczelni muzycznych.

Uczestnicy będą startować w czterech kategoriach zgodnie z poziomem kształcenia:

kategoria I – uczniowie klas I i II szkół muzycznych II stopnia
kategoria II – uczniowie klas III i IV szkół muzycznych II stopnia
kategoria III – studenci studiów licencjackich wyższych uczelni muzycznych
kategoria IV – studenci studiów magisterskich wyższych uczelni muzycznych

Uczestnicy będący równocześnie studentami i uczniami szkół muzycznych mogą startować wyłącznie w kategoriach III lub IV.

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody finansowe.