Małgorzata Lasota

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu solowego ks. dr hab. Pawła Sobierajskiego. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia im. Jana Kiepury. Debiutowała w Opera Theatre w Louisville (USA) rolą Hrabiny w Weselu Figara W. A. Mozarta. W tej roli wystąpiła również w Operze Śląskiej. W swoim repertuarze posiada partie sopranowe dzieł oratoryjno-kantatowych i operowych. Występowała ze znanymi dyrygentami i orkiestrami: Massimiliano Caldim i Śląską Orkiestrą Kameralną, Vladimrem Kiradjiewem i Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Lubelską Orkiestrą Trybunału Koronnego, Przemysławem Stanisławskim, Beatą Dąbrowską, Kimcherie Lloyd.

Prowadzi działalność koncertową z pianistami i organistami Magdaleną MalgorzataLasotaSchoppą, Marcinem Mogiłą i Mariuszem Rysiem wykonując recitale z zakresu lirki wokalnej, operowej i sakralnej. Ukończyła również Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (wychowanie muzyczne), oraz studia podyplomowe w zakresie emisji głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Śpiewała w zawodowych zespołach chóralnych: Schola Cantorum Gedanensis i Camerata Silesia. Była nauczycielem akademickim (UMCS Lublin) i dyrygentem chórów młodzieżowych. Obecnie prowadzi klasę śpiewu solowego w Szkole Muzycznej II stopnia im. Jana Kiepury w Sosnowcu, gdzie jest kierownikiem wydziału wokalnego. Jej uczennice zajmują czołowe miejsca na polskich i zagranicznych konkursach wokalnych, a absolwentki są studentkami akademii muzycznych.

Jest organizatorką licznych warsztatów wokalnych, lekcji pokazowych, koncertów, które odbywają się w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu z udziałem wybitnych śpiewaków, pianistów, wykładowców, lekarzy. Te przedsięwzięcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i pedagogów. Angażuje się w prace na rzecz organizacji społecznych biorąc udział w koncertach charytatywnych. Wielokrotnie otrzymywała nagrody Dyrektora ZSM w Sosnowcu za wyróżniającą się pracę dydaktyczną, a w bieżącym roku Nagrodę Prezydenta Miasta Sosnowca.