Nagrody

kategoria I – uczniowie klas I i II szkół muzycznych
I nagroda 1 500 zł
II nagroda 1 000 zł
III nagroda 500 zł
kategoria II – uczniowie klas III i IV szkół muzycznych
I nagroda 3 000 zł
II nagroda 2 000 zł
III nagroda 1 000 zł
kategoria III – studenci studiów licencjackich
I nagroda 5 000 zł
II nagroda 3 000 zł
III nagroda 1 500 zł
kategoria IV – studenci studiów magisterskich
I nagroda 10 000 zł
II nagroda 5 000 zł
III nagroda 3 000 zł

Dla najlepszego pianisty zostanie przyznana nagroda w wysokości 1 500 zł.

Oprócz nagród regulaminowych przewiduje się przyznanie nagród pozaregulaminowych i nagród specjalnych.konkurskiepura