Sławomir Pietras

Z wykształcenia prawnik (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Z zawodu dyrektor polskich teatrów operowych. Podczas studiów założył Towarzystwo Przyjaciół Opery w Poznaniu i jednocześnie był wiceprzewodniczącym Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji  Jeunesses Musicales.

Kolejno kierował artystycznie Estradą Poznańskąslawomirpietras (1969-1970), był asystentem dyrektora Opery Śląskiej (1970-1971), a następnie dyrektorem administracyjnym Opery Wrocławskiej (1971-1972 i 1979-1982), Operetki Dolnośląskiej we Wrocławiu (1972-1973).

Z Conradem Drzewieckim założył Polski Teatr Tańca – Balet Poznański i w latach 1973-1979 był jego dyrektorem administracyjnym i menagerem. Następnie funkcjonował na stanowisku dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi (1982-1991) i jednocześnie Opery Wrocławskiej (1989-1991). W latach 1991-1995 był dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego w Warszawie, a następnie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (1995-2009). W sezonach 2005-2006 kierował jednocześnie Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie.

Pełniąc te obowiązki wyprodukował ponad 300 spektakli operowych, baletowych, operetkowych i musicalowych. Zorganizował kilkadziesiąt tourne artystycznych swoich teatrów występując w wielu krajach Europy, w tym na liczących się w świecie festiwalach międzynarodowych. Jego codziennej pracy w teatrze towarzyszyły cykle atrakcyjnych warsztatów operowych, jako formy edukacji i kontaktu z publicznością. Przez wiele lat kierował Łódzkimi Spotkaniami Baletowymi, Festiwalem Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, Festiwalem Hoffmanowskim w Poznaniu, Festiwalem Ave Maria w Czeladzi i Leszczyńskim Festiwalem Muzycznym im. Romana Maciejewskiego.

Był inicjatorem corocznych Poznańskich Dni Verdiego, Poznańskiej Wiosny Baletowej i popularnego Lądeckiego Lata Baletowego. Stale współpracuje z Festiwalem im. Adama Didura w Sanoku i Bydgoskim Festiwalem Operowym. Zasiada w jury Międzynarodowych Konkursów Wokalnych (Barcelona, Trapani, Wiedeń) oraz krajowych (Krynica, Łódź, Nowy Sącz).

Od lat pozostaje wykładowcą historii tańca w polskich Szkołach Baletowych. Niezależnie od obowiązków zawodowych pisze cotygodniowe felietony w ostatnich latach w Angorze i Gazecie Lekarskiej.

We współpracy z łódzką agencją Grand Tour organizuje comiesięczne wyjazdy melomanów na premiery najlepszych spektakli do najsławniejszych teatrów operowych świata.